“Dancing Shaman” by Alex Alikashua

 

dancing shaman inuit sculpture stone

“Dancing Shaman” by Alex Alikashua
5″ x 8″ x 3″ – Sold